מיזם יעל - תרומות
תורם/ת יקר/ה
מיזם יעל הוא מיזם חברתי יחודי.
אף שאנו מנהלים את המיזם בהתנדבות, הפעלת האתר, הטיפול בפניות, והחיבורים בין המטפלים לבין הפונים, כרוכה בעלויות תפעול, ואנו פונים אליכם בבקשה לתמוך בהפעלה השוטפת של המיזם. בזכות תרומתכם משפחות מעוטות יכולת יוכלו לקבל טיפול מקצועי ולחולל בביתם שינוי מציל חיים.
המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם מלא, והמציל משפחה שלמה על אחת כמה וכמה
בתודה ובברכה